3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina

 

3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina:
Cilj ovog projekta kojeg je nositelj SDF u suradnji sa partnerima Požeško-slavonskom, Sisačko-moslavačkom, te Karlovačkom županijom, jest povećati ulogu, euducirati i omogućiti udrugama civilnog društva i pripadnicima nacionalnih manjina efikasan monitoring i zagovaranje provedbe zakonskih odredbi koje štite ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Projekt poseban naglasak stavlja na povećanje i jačanje kapaciteta udruga civilnog društva i nacionalnih manjina kroz aktivno sudjelovanje u monitoringu, izvještavanju i zagovaranju provođenja nacionalnih i međunarodnih standarda ljudskih/manjinskih prava. Također, kroz rad lokalnih koordinacija između organizacija civilnog društva, pripadnika nacionalnih manjina i njihovih organizacija, državnih institucija, lokalnih i regionalnih vlasti, želimo poboljšati konstruktivni dijalog između svih ovih dionika s ciljem rješavanja problema efektivne primjene ljudskih prava, te uspostavljanja efektivne i održive pravne pomoći za najranjivije skupine građana.

  • Ukupna vrijednost projekta je 161.693,75 eura, s tim da je 92,34% financijskih sredstava osigurano iz fondova EU, dok je preostalih 7,66% sredstava osigurano iz proračuna jedinica regionalne samouprave. Projekt će se provoditi na području gore navedene 3 županije, u mjestima: Pakrac, Lipik, Vojnić, Krnjak, Ogulin, Plaški, Sisak, Dvor i Karlovac.)

Projekt je financiran od EU (IPA 2012), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, te Ureda za udruge.