4. sastanak partnera - “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”

20 godina SDF-a

29. rujna 2015. u prostoru pakračkog ureda SDF-a, Osječka 2, Pakrac, održan je četvrti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Sastanku su nazočili partneri iz Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca i Informativno pravnog centra, te nositelj projekta Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Ključna tema sastanka bila je rekapitulacija provedenih kao i plan budućih aktivnosti na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

PDF