Civilno društvo za odgovorno upravljanje

 

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, Srpskim demokratskim forumom, PAX-om iz Utrechta (Nizozemska) te Haškom Akademijom za lokalnu upravu (Nizozemska), od 30. prosinca 2014. godine, provodi dvogodišnji projekt „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Svrha projekta je osnažiti kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za praćenje, analizu i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom, osnažiti međusektorsko partnerstvo uspostavom lokalnih stručnih platformi organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija u svrhu jačanja načela upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini i strukturirani dijalog između organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija, državnih tijela i stručnjaka iz EU, uz podršku stvaranju i promociji novih mehanizama za praćenje politika u području dobrog upravljanja i anti-diskriminacije.

Aktivnosti projekta su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva te lokalne uprave i javnih institucija kroz trening i follow-up sa stručnjacima iz Nizozemske i razvoj suradnje između istih, održavanje redovnih motivacijskih sastanaka s organizacijama civilnog društva i lokalnim stručnim timovima, praćenje dobrog upravljanja i anti-diskriminacije, izrada lokalnih izvješća i izrada završne analize/publikacije te održavanje Regionalnog Foruma pri završetku provedbe projekta.

Korisnici projekta su male, lokalne organizacije civilnog društva osnovane radi promicanja, ostvarivanja i zaštite prava i interesa ranjivih skupina (manjine, Romi, spol/rod, invalidi, mladi) i ljudskih prava, predstavnici lokalne samouprave i javnih institucija u čijoj je nadležnosti provođenje tih politika, te lokalna Vijeća nacionalnih manjina, Vladin ured za ljudska prava, Pučka pravobraniteljica i drugi ombudsmani te građani i javnost kao krajnji korisnici.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske, u šest gradova u Osječko-baranjskoj,  Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj županiji:  Osijek, Beli Manastir, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Pakrac i Lipik.

Dodatne informacije o projektu mogu se dobiti u:

Centru za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Augusta Šenoe 1, Osijek
telefon/fax: 031/206-887,  www.centar-za-mir.hr.
Kontakt osoba: Ljiljana Božić- Krstanović, voditeljica projekta,
E-mail : ljiljanabk@centar-za-mir.hr
Kontakt osoba: Miren Špek, koordinator za Osječko-baranjsku županiju
E-mail : miren@centar-za-mir.hr

Informativno pravnom centru, Ante Starčevića 63, Slavonski Brod
telefon: 035/448-533, fax: 035/449-715
www.ipc.com.hr
Kontakt osoba : Nataša Kovačević, koordinator za Brodsko-posavsku županiju
E-mail : natasa.kovacevic@ipc.com.hr

Srpskom demokratskom forumu, Osječka 2, Pakrac
telefon: 034/412 825
www.sdf.hr
Kontakt osoba : Veljko Džakula, koordinator za Požesko-slavonsku županiju
E-mail : veljkodzakula@gmail.com

 

Prvi sastanak nacionalnih partnera IPA 2011 "Civilno društvo za odgovorno upravljanje", Centar za mir, nenaselje i ljudska prava Osijek, 28. siječnja 2015.

Press release 29.01.2015.

Drugi sastanak nacionalnih partnera IPA 2011 "Civilno društvo za odgovorno upravljanje", Centar za mir, nenaselje i ljudska prava Osijek, 23. ožujka 2015.

Izjava za javnost 22.05.2015.

U Zagrebu 25.-29.05.2015. održan trening "Monitoring politika povezanih s dobrim upravljanjem i antidiskriminacijom

Treći partnerski sastanak