Koordinacijski sastanak pružatelja BPP

20 godina SDF-a

14. prosinac 2012. u Zagrebu, u Uredu Pučkog pravobranitelja (bivši Centar za ljudska prava), Kralja Držislava 6 održan je III koordinacijski sastanak udruga i ovlaštenih pružatelja besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj. Koordinacijski sastanak održan je u okviru projekta „Inicijativa organizacija civilnog društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici“ koji se financira sredstvima pomoći Europske zajednice iz programa IPA 2008 „Jačanje kapaciteta i uloge organizacije civilnog društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području sveobuhvatne anti-diskriminacijske politike“.  Sastanku je prisustvovalo deset udruga : Centar za građanske inicijative Poreč, Dalmatinski odbor solidarnosti Split, Centar za participaciju žena u društvenom životu Rijeka, Udruga Hoću kući Knin, Informativno-pravni centar Slavonski Brod, Hrvatski pravni centar Zagreb, Centar za mirovne studije Zagreb, Srpski demokratski forum, Centar za mir Vukovar, Centar za mir Osijek i predstavnici Ureda Pučkog pravobranitelja. Maja Hasanbašić, iz ureda Pučkog pravobranitelja, spomenula je da je Pučki pravobranitelj u svojim Izvještajima o pojavama diskriminacije za 2011. godinu i u godišnjem Izvještaju o radu Pučkog pravobranitelja za 2011. istakao nekoliko preporuka koje bi doprinijele djelotvornijem i efikasnijem sustavu besplatne pravne pomoći.  Sudionici su raspravljali o problemima  i izazovima u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu s korisnicima  i o prikupljanju podataka o praćenju provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.