Motivacijski sastanak s OCD-eima u Pakracu

20 godina SDF-a

Dana 29. prosinca 2015. godine, održan je motivacijski sastanak u okviru Projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji Srpski demokratski forum Pakrac provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Jadna od svrha projekta se odnosi na osnaživanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za praćenje, analizu i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom. Upravo u tu svrhu je održan motivacijski sastanak sa predstavnicima Udruge slijepih Pakrac-Lipik, zatim Klubom žena Pakrac, te SKD „Prosvjete“ Pakrac-Lipik koje aktivno sudjeluju u provedbi projekta. Svaka od navedenih organizacija civilnog društva odgovorna je za praćenje određenih AD politika i dobrog upravljanja. Naime, Udruga slijepih Pakrac-Lipik prati stereotipe vezane uz osobe sa invaliditetion, Klub žena Pakrac monitirira stambeno zbrinjavanje žena žrtava rodno uvjetovanog nasilja, dok SKD „Prosvjeta radi na praćenju zapošljavanja pripadnika manjina u javnim poduzećima.

Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj podršci Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj.

PDF