Održani prvi motivacijski sastanci sa nevladinim organizacijama i vijećima nacionalnih manjina u sklopu projekta „3_županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

Tijekom siječnja ove godine održani su prvi motivacijski sastanci u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ – u Lipiku 11.01.2016., Vojniću 13.01.2016., Plaškom 17.01.2016. i Dvoru 19.01. 2016. godine.

Na sastancima je nazočilo ukupno 25 predstavnka nevladinih organizacija i vijeća nacionalnih manjina: Klub žena Pakrac, Vijeće srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije, Vijeće srpske nacionalne manjine grada Pakraca, Udruga Delfin, Udruga slijepih Pakrac-Lipik, SKD Prosvjeta Pakrac, Vijeće srpske nacionalne manjine grada Gline, SKD Prosvjeta Glina, SKD Prosvjeta Vrginmost, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Cetingrad, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Karlovačke županije, Vijeće srpske nacionalne manjine Karlovačke županije, Vijeće srpske nacionalne manjine općine Krnjak, Udruga Breza, LOG Petrova Gora, Udruga klub žena Dvor, Vijeće srpske nacionalne manjine grada Dvora, SKD Prosvjeta Dvor, Vijeće srpske nacionalne manjine sisačko-moslavačke županije, SNV Dvor, Udruga Iks, Vijeće srpske nacionalne manjine grada Ogulina, SNV Plaški.

Nadzorni odbor će odabrati ukupno 15 organizacija koje će sudjelovati na radionicama i treninzima sa ciljem edukacije i jačanja kapaciteta nevladinih organizacija, vijeća nacionalnih manjina, lokalnih i regionalnih samouprava, te javnih institucija u pogledu aktivnog sudjelovanja u praćenju, analizi, izvještavanju i zagovaranju primjene nacionalnih i međunarodnih standarda ljudskih/manjinskih prava.