O nama

TKO SMO?

SDF je osnovan 8. decembra 1991. kao koalicija prominentnih Srba i Hrvata čiji je zajednički cilj bio spriječiti rat i naći politička rješenja u srpskohrvatskom konfliktu. Organizacija je nukleus iz koje su se razvile druge postojeće institucije i organizacije Srba u Hrvatskoj. Danas je SDF jedna od najstarijih, najvećih i najznačajnijih nevladinih organizacija u Hrvatskoj i regiji.

MISIJA

Srpski demokratski forum (SDF) je dobrovoljna, nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, predana idealima slobode i vladavine prava, idealima mira i sporazumijevanja među ljudima i narodima, izgradnji, jačanju i učvršćivanju demokracije, humanizma, jednakosti i vladavine prava, te zaštiti i afirmaciji ljudskih, građanskih i političkih prava. Ovi ciljevi uključuju i predanost SDF-a u zaštiti i unapređenju prava etničkog, kulturnog i vjerskog identiteta Srba u Republici Hrvatske kao modernog građanskog identiteta uz poštivanje multikulturalnosti i multietničnosti sredine u kojoj žive.

AKTIVNOSTI

Zaštita ljudskih i manjinskih prava:
- Besplatna pravna pomoć
- Promocija i zaštita manjinskih prava na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou (monitoring,
obrazovanje, zagovaranje, podrška)
- Promocija uključivanja građana u zajednicu na lokalnom nivou
- Suradnja sa nevladinim organizacijama i mrežama (razmjena informacija, projekti, kampanje)
- Monitoring stanja ljudskih prava
Dodatna socijalna i humanitarna pomoć:
- Savjetovanje i pomoć u korištenju postojećih socijalnih prava
- Pomoć u kući starijim i posebnim skupinama
- Organiziranje volonterske mreže
- Podjela humanitarne pomoći
Ekonomska revitalizacija zajednice:
- Razvoj kapaciteta zadruga i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poduzetništva
- Razvoj partnerskih odnosa s lokalnim vlastima i unaprjeđenje svijesti o potrebi očuvanja i razvitka
ruralnih sredina
- Briga o sustavnoj primjeni zakona o nacionalnim manjinama u području zapošljavanja
Medijska produkcija:
- Mjesečni magazin"Identitet"
- TV serija "Nečija zemlja" (produkcija od 4 emisije po 30 minuta godišnje, prikazivano na TV stanicama u RH, SRB i BiH)
- Web stranica SDF-a www.sdf.hr
- Vlastiti web i grafički studio
- Publiciranje studija, brošura, analiza

SDF U BROJKAMA

U proteklih 20 godina SDF je imao 125 stalno zaposlenih, od čega su 40 posto bile žene. Zaposlenih
na ugovor o djelu za razne poslove i aktivnosti vezane za povratak izbjeglica, obnovu kuća, stambeno zbrinjavanje, rješavanje statusnih, građanskih i radnih prava, socijalnu, zdravstvenu i humanitarnu pomoć, razvoj, jačanje i monitoring ljudskih prava bilo je 2.186, uz 765 autorskih dijela. Volonterski rad može se prikazati sa oko 32.000 sati kroz široku mrežu volontera i pomagača. Kroz svojih 18 ureda na području Hrvatske SDF je obradio 305.600 pravnih predmeta i bio jedna od prvih nevladinih
organizacija koja je organizirano pružala besplatnu pravnu pomoć. SDF je direktno vodio pravnu, psihosocijalnu, zdravstvenu i humanitarnu skrb o dva izbjeglička centra u Hrvatskoj u Sisku i Kninu. SDF je sudjelovao u popravljanju i obnavljanju 544 kuće. Distribuirano je 27 tona humanitarne pomoći, podijeljeno 85.000 sadnica raznog voća, 25 tona sjemenskog kukuruza, formirano 5 zemljoradničkih zadruga i osposobljeno za rad 300 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Štampano je 25 brošura, studija i stručnih uputstava i priručnika, te 160 brojeva mjesečnog magazina Identitet. Provedeno je 12 znanstveno- istraživačkih projekata i podneseno 8 ustavnih tužbi od kojih je većinu Ustavni sud prihvatio. Ženska inicijativa SDF-a podijelila je 10 veš mašina, 20 šivaćih mašina, 35 bicikla. SDF je član 14 domaćih i međunarodnih mreža i koalicija civilnog društva.

Osnovna organizacijska tijela SDF-a su:

  • Skupština - 25 članova
  • Upravni odbor - 11 članova
  • Predsjednik Upravnog odbora - Veljko Džakula
  • Izvršni odbor - 7 članova
  • Izvršni direktor - Ljubo Manojlović
  • Nadzorni odbor - 5 članova
  • Predsjednik Nadzornog odbora - Mitar Kojadinović

SDF je dobitnik brojnih nagrada i priznanja za svoj rad i afirmaciju ljudskih prava i civilnog društva, od kojih je najznačajnija «DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY AWARD 1998.» koju dodjeljuju SAD i EU za promicanje demokratskih vrijednosti.

SDF djeluje isključivo koristeći demokratska sredstva i tekovine civilnog društva.