Održan Regionalni forum „Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka” Osijek, 5. Prosinac 2016. godine

U sklopu projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ kojeg provode Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, Srpskim demokratski forumom, Haškom akademijom za lokalnu upravu i PAX-om dana 5. prosinca 2016. godine održan je Regionalni forum u Osijeku na temu: „Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka” gdje su predstavljeni nalazi i preporuke iz finalne analize Praćenja provedbe mjera anti-diskriminacijskog prava usmjerenih na poboljšanje statusa ranjivih skupina na lokalnoj razini: 8 studija.

Analiza je objedinila izvještaje 22 organizacije civilnoga društva s područja triju županija Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije, odnosno gradova Osijek, Beli Manastir, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Pakrac i Lipik. Izvještaji su se odnosili na praćenju mjera anti-diskriminacijskog prava usmjerenih poboljšanju statusa 6 ranjivih skupina (mladih, žene žrtve nasilja u obitelji, osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, djeca s teškoćama u razvoju i potrošači).

Konkretno, lokalne organizacije civilnog društva su, svaka u svojoj domeni, pratile i pripremile izvještaj o mjeri “Garancija za mlade”, zatim zapošljavanje osoba s invaliditetom u Gradu Osijeku, provedbi članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina RH, praćenje provedbe programa javnih radova za pripadnike romske nacionalne manjine, stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji, provođenje programa osobnog asistenta za djecu s teškoćama u razvoju, osnivanja savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na lokalnoj razini, te utvrđivanje vrste i opsega stereotipa u odnosu na osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Od udruga civilnog društva s područja Pakraca i Lipika, koje su aktivno sudjelovaje u projektu na Regioalnom forumu su učestvovali predstavnici Kluba žena Pakrac, SKD „Prosvjeta“ Pododbor zapadna Slavonija, Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pakraca, te Županijskog vijeće srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije koje je predstavljao aktualni dožupan Požeško-slavonske županije g. Miroslav Grozdanić.

Regionalni forum i finalna analiza su integralni dio aktivnosti projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji je financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 i sufinancira od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske