Održana dvodnevna radionica o politikama zaštite nacionalnih manjina u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

U Muljavi, kod Vojnića je 11. i 12.05.2016. godine održana dvodnevna radionica u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske Unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Vladinog Ureda za udruge. Ovo je bila druga od 4 predviđene radionice na ovom projektu, a njihov cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, vijeća nacionalnih manjina, lokalnih i regionalnih samouprava, te državnih institucija u pogledu aktivnog sudjelovanja u praćenju, analizi, izvještavanju i zagovaranju primjene nacionalnih i međunarodnih standarda ljudskih/manjinskih prava.

Edukacija i teme oko kojih se raspravljalo na ovoj radionici su bile: Monitoring kršenja ljudskih/manjinskih prava; Monitoring ljudskih prava i manjinskih politika na lokalnom nivou; Izrada analiza i preporuka na lokalnom nivou; Postignuća/nedostaci u trenutnom monitoringu i javnom zagovaranju za promjene politika; monitoring metode i pokazatelji; analiza podataka i tumačenja; oblikovanje rezultata i izrada preporuka; oblikovanje završnog izvješća i komunikacija. Predavač i voditelj radionice je bio politolog i nezavisni politički konzultant Davor Gjenero.

Na radionici je sudjelovalo ukupno 18 predstavnika udruga, lokalnih i regionalnih samouprava, te vijeća nacionalnih manjina: SKD Prosvjeta, SKD Prosvjeta Dvor, Klub žena Pakrac, Vijeće srpske nacionalne manjine grada Pakraca, Vijeće srpske nacionalne manjine grada Gline, Vijeće srpske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Vojnića, dogradonačelnik grada Pakraca, grad Ogulin, grad Karlovac, SNV Karlovačke županije, Udruga Iks, Volonterski centar Petrinja, Klub žena Dvor.