Održana treća dvodnevna radionica o politikama zaštite nacionalnih manjina u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

U Muljavi, kod Vojnića je 14. i 15.07.2016. godine održana treća dvodnevna radionica u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske Unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Vladinog Ureda za udruge. Ovo je bila treća od 4 predviđene radionice na ovom projektu, a njihov cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, vijeća nacionalnih manjina, lokalnih i regionalnih samouprava, te državnih institucija u pogledu aktivnog sudjelovanja u praćenju, analizi, izvještavanju i zagovaranju primjene nacionalnih i međunarodnih standarda ljudskih/manjinskih prava.

Edukacija i teme oko kojih se raspravljalo na ovoj radionici su bile: Izgradnja partnesrtva i javno zagovaranje; Lobiranje i javno zagovaranje; Izrada izvještaja i izvještavanje; Metode lokalnih istraživanja; Oblikovanje završnog izvješća i komunikacija. Predavač i voditelj radionice je bio politolog i nezavisni politički konzultant Davor Gjenero.

Na radionici je sudjelovalo ukupno 23 predstavnika udruga, lokalnih i regionalnih samouprava, te vijeća nacionalnih manjina: SKD Prosvjeta, SKD Prosvjeta Dvor, SKD Prosvjeta Ogulin, Klub žena Pakrac, Vijeće srpske nacionalne manjine grada Pakraca, Vijeće srpske nacionalne manjine grada Gline, Vijeće srpske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Vojnića, dogradonačelnik grada Pakraca, grad Ogulin, grad Karlovac, SNV Karlovačke županije, Udruga Iks, Volonterski centar Petrinja, Klub žena Dvor, Savez slijepih Pakrac-Lipik, Udruga Žuti put, Vijeće srpske nacionalne manjine Dvor, Vijeće srpske nacionalne manjine Karlovac.