Održana četvrta trodnevna radionica o politikama zaštite nacionalnih manjina u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

U Vojniću je od 19.-21.10. 2016. godine održana vrlo uspješna četvrta trodnevna radionica u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske Unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Vladinog Ureda za udruge. Ovo je bila posljednja od 4 predviđene radionice na ovom projektu, a njihov cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, vijeća nacionalnih manjina, lokalnih i regionalnih samouprava, te državnih institucija u pogledu aktivnog sudjelovanja u praćenju, analizi, izvještavanju i zagovaranju primjene nacionalnih i međunarodnih standarda ljudskih/manjinskih prava.

Edukacija i teme oko kojih se raspravljalo na ovoj radionici su bile: Upravljanje projektnim ciklusom, te razvj socijalnih usluga i poljoprivrednih gospodarstava. Predavač i voditelj radionice je bio diplomirani politolog iz Inicijative mladih za ljudska prava, Ivan Buljan.

Na radionici je sudjelovalo ukupno 27 predstavnika udruga, lokalnih i regionalnih samouprava, te vijeća nacionalnih manjina: Naša zemlja – PZ Vojnić, Vijeće srpske nacionalne manjine grada Karlovca, SNV Karlovačke županije, OPG Korać, Vijeće srpske nacionalne manjine općine Dvor, Vijeće srpske nacionalne manjine Karlovačke županije, OŠ Gvozd, Vijeće srpske nacionalne manjine općine Vojnić, Vijeće srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije, Klub žena Pakrac, Žuti put Vojnić, Ženska grupa vojnić, Inicijativa mladih za ljudska prava, Suncokret Gvozd, Centar za socijalnu skrb Karlovac, Kreativna udruga ruke.