Održana konferencija za novinare o Regionalnom forumu „Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka” – Pakrac, 23. prosinac 2016. godine

Dana 23. prosinca 2016. godine, u prostorijama Srpskog demokratskog foruma Pakrac, održana je konferencija za novinare u svrhu predstavljanja rezultata i preporuke iz finalne analize Praćenja provedbe mjera anti-diskriminacijskog prava usmjerenih na poboljšanje statusa ranjivih skupina na lokalnoj razini: 8 studija koji su 5. prosinca predstavljeni na Regionalnom forumu u Osijeku na temu: „Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka”. Press-konferenciji se odazvao “Pakrački list” koji će u svom slijedećem broju objaviti članak o održanoj konferenciji.

Press-konferencija i Regionalni forum su sastavni dio IPA 2011 projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ kojeg provode Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, Srpskim demokratski forumom, Haškom akademijom za lokalnu upravu.