Treći sastanak stručne platforme Grada Pakraca – IPA 2011 – Pakrac, 27. listopad 2016. godine

Dana 27. listopada, 2016. godine u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” održan je treći sastanak stručne platforme Grada Pakraca na kojem su prisustvovali predstavnici udruge Kluba žena Pakrac, Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Pakraca, SKD “Prosvjete”, dožupan Požeško-slavonske županije, te dogradonačelnik Grada Pakraca.

Pored utvrđivanja smjernica i obaveza vezano uz izradu Akcijskog plana, na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima na projektu te je najavljen Regionalni forum koji će se održati 5. prosinca 2016. godine u Osijeku u organizaciji nositelja projekta Centra za mir i nenasilje Osijek.

Projekt je financiran sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.