Основне информације о Попису становништва 2021.

Први пут до сада попис становништва у Републици Хрватској провест ће се на два начина:

  • од 13. до 26. септембра 2021. самосталним пописивањем становништва кроз електронички систем е-Грађани
  • од 27. септембра 2021. до 17. октобра 2021. класичним пописивањем које обављају пописивачи путем личног интервјуа са становништвом које се није самостално пописало у првој фази

Попис се проводи према стању на дан 31. августа 2021. у 24 сата, што се сматра референтним тренутком пописа.

У процесу самопописивања грађани имају могућност дигиталним путем испунити упитнике о свом стану и кућанству те о свим члановима кућанства.

У фази теренског пописивања сваки пописивач бит ће задужен за одређене пописне кругове. Доласком у станове пописивач ће пописати све особе, кућанство и стан. Једна особа може дати властите идентификацијске податке, податке о стану и кућанству те податке за све чланове кућанства, а ако су у тренутку пописивања присутни и остали чланови кућанства, свака особа може пописивачу дати властите податке.

Сврха пописа није пописивање свих држављана неке земље у свијету, него пописивање становништва које живи у земљи према строго одређеним међународним дефиницијама. То је методолошки оквир који земље морају обавезно примијенити у пописивању како се не би удвостручивало становништво и како једна особа не би била укључена у укупно становништво више земаља.

Попис се темељи на изјави. Пописивач не смије тражити личне документе од грађана. Пописивачи не смију имати дјеломично или потпуно испуњене упитнике приликом доласка у домаћинство, нити смију грађанима сугерисати како да се изјасне. Сви подаци у попису су анонимни. Нико не може сазнати детаље о појединцима, него само општу слику.

Додатне информације о попису могу се наћи на страници popis2021.hr.