Српски демократски форум је јединствена организација која свој рад територијално и програмски организира у подружницама и огранцима.

СДФ тренутно има 6 подружница:

Подунавље — предсједник Јован Влаовић
Западна Славонија — предсједник Никола Ивановић
Централна Хрватска — предсједница Емина Ђурашевић
Банија и Кордун—  предсједник Мирко Сужњевић
Приморско-горанска — предсједник Милан Вукелић
Лика и Далмација — предсједник Јовица Крстановић

Највише тијело СДФ-а је Скупштина коју чини 30 представника редовних чланова изабраних у подружницама.

Радом СДФ-а управља 11 чланова Управног одбора.


Управни одбор СДФ-а

Јелена Несторовић (предсједница) — Централна Хрватска
Мартина Вучинић — Банија и Кордун
Милан Ђурђевић — Лика и Далмација
Слађана Божић — Централна Хрватска
Милан Мамула — ПГЖ
Ања Шимпрага — Лика и Далмација
Владимир Хорват — Подунавље
Марина Стојновић — Подунавље
Јелена Вучковић — Западна Славонија
Емина Ђурашевић — Централна Хрватска
Никола Вукобратовић — Централна Хрватска

Извршно тијело Управног одбора СДФ-а је Извршни одбор чијим радом управља извршни директор.


Извршни одбор СДФ-а

Јован Влаовић (извршни директор) — Подунавље
Александар Илинчић — Подунавље
Васка Радуловић — Лика и Далмација

Надзорни одбор СДФ-а надзире законитост рада удруге, извршавање права и обавеза органа те правилност материјалног и финанцијског пословања СДФ-а.


Надзорни одбор СДФ-а

Горан Ногић — Западна Славонија
Рајко Обрадовић — Лика и Далмација
Бојана Матијевић — Банија и Кордун

Ликвидатор заступа СДФ у поступку ликвидације.


Ликвидатор

Драгица Скорупан — ПГЖ