Српски демократски форум основан је 1991. године у Липику као коалиција проминентних Срба чији је заједнички циљ био спријечити рат и наћи политичка рјешења за српско-хрватски конфликт и положај Срба у Хрватској.

Заштита људских права, заштита права избјеглица и повратника, јачање демократизације и међуетничке толеранције били су темељи дјеловања СДФ-а у ранијем периоду.

Као први облик институционализираног политичког и друштвеног дјеловања Срба од деведесетих, СДФ је језгра из које су се развијале друге институције и организације Срба у Хрватској. У својим најбољим данима СДФ је био једна од највећих и најзначајнијих невладиних организација у Хрватској и регији, кључни имплементацијски партнер УСАИД-у и УНХЦР-у на програмима репатријације и реинтеграције избјеглица те ревитализације ратом страдалих подручја.

СДФ данас дјелује као организација за јачање и заштиту мањинских права што је претпоставка даљње демократизације друштва, платформа за омладински и женски активизам те веза између српске заједнице и шире демократске јавности у овим питањима али и у иницијативама које нису нужно перципиране као мањинске.

Статут Српског демократског форума >