Е-Србин, видео упутства

Опција самопописивања која је пружена грађанима Републике Хрватске током пописа 2021. усмерена је и према припадницима националних мањина као групи која се без притиска или страха управо на овакав начин може изјаснити као исте.

СДФ-ов тим је подржавајући ову идеју, створио детаљан видео под називом „е-Србин: Како се самопописати електронски 2021?“ који максимално приближава читав процес од постајања е-грађанке или е-грађанина до самог чина самопописивања.

Реализовањем оваквих пројеката потичу се и промовишу слободe и права националних мањина, кључних фактора за напредак Републике Хрватске као чланице Европске Уније.