Kako smo obilježili 8.mart

Srpski demokratski forum u 2023. godini inicirao je organizaciju prvog noćnog marša u Osijeku kojem je prisustvovalo preko 500 žena i muškaraca iz Osijeka i okolice. U organizaciju Noćnog marša uključio se niz drugih udruga i organizacija koje su se formalno i neformalno angažirale oko njegove realizacije.

Srpski demokratski forum i Srpsko narodno vijeće su u Kninu održali tradicionalnu proslavu 8. marta za 350 žena iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

U Rijeci su međunarodni dan žena zajednički obilježili SDF, SKD Prosvjeta te županijsko vijeće srpske nacionalne manjine.