КАТА – škola za društveni i politički razvoj žena

U 2023. godini SDF je završio sa organizacijom svoje prve Škole za društveno-politički razvoj žena „Kata“. U okviru 6 edukativnih modula  30-ak žena dobilo je  uvid u važna društvena, politička i feministička pitanja.

“Kata“ se bavila temama žena na tržištu rada, neplaćenim kućanskim radom, njegovateljskim radom, reproduktivnom pravdom, feminizmom, političkim organiziranjem žena, nasiljem, historijatom ženskih borbi za ravnopravnost, oblicima aktivnog djelovanja u različitim sredinama i kontekstima, umrežavanjem, solidarnošću, te manjinskim aktivizmom.

U sklopu SDF-ove škole KATA odrađene su brojne radionice i pokrivene mnoge teme kao što su feminizam, ženski sindikalizam, prava žena u društvu, seksizam i njegova medijska reprezentacija, financiranje i osmišljavanje lokalnih projekata, također i panel „Manjinski aktivizam i djelovanje u lokalnoj zajednici“.

KATA je stvorila velik broj poznanstava i međusobni kontakti su ostvareni među mnogim polaznicima.