Održana je 34. redovna Skupština SDF-a

U nedjelju, 07.04.2024. g. održana je  34. redovna skupštinu Srpskog demokratskog foruma u Srpskom kulturnom centru u Kninu.

Raspravljalo se o ključnim temama koje se tiču organizacije.

Jednoglasno je izglasan Izvještaj o radu SDF-a za 2023. godinu i Izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju za 2023. godinu te Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu.