Radna akcija u Maloj Popini

Članovi podružnice SDF-a Lika i Dalmacija 15.06.2024. učestvovali su u radnoj akciji uređenja crkvene porte i groblja oko nedavno obnovljenog hrama Presvete Trojice u Maloj Popini u Lici.
Radnu akciju je predvodio paroh Predrag Pantelić iz Gračaca.