Srpski demokratski forum je jedinstvena organizacija koja svoj rad teritorijalno i programski organizira u podružnicama i ograncima.

SDF trenutno ima 6 podružnica:

1. Podunavlje, predsjednik Jovan Vlaović
2. Zapadna Slavonija, predsjednik Nikola Ivanović
3. Centralna Hrvatska, predsjednica Emina Đurašević
4. Banija i Kordun, predsjednik Mirko Sužnjević
5. Primorje i Gorski kotar, predsjednik Milan Vukelić
6. Lika i Dalmacija, predsjednik Jovica Krstanović

Najviše tijelo SDF-a je Skupština koju čini 30 predstavnika redovnih članova izabranih u podružnicama.

Radom SDF-a upravlja 11 članova Upravnog odbora.


Upravni odbor SDF-a

Jelena Nestorović (predsjednica) — Centralna Hrvatska
Martina Vučinić — Banija i Kordun
Milan Đurđević — Lika i Dalmacija
Slađana Božić — Centralna Hrvatska
Milan Mamula — Primorje i Gorski kotar
Anja Šimpraga — Lika i Dalmacija
Vladimir Horvat — Podunavlje
Marina Stojnović — Podunavlje
Jelena Vučković — Zapadna Slavonija
Emina Đurašević — Centralna Hrvatska
Nikola Vukobratović — Centralna Hrvatska

Izvršno tijelo Upravnog odbora SDF-a je Izvršni odbor čijim radom upravlja izvršni direktor.


Izvršni odbor SDF-a

Jovan Vlaović (izvršni direktor) — Podunavlje
Aleksandar Ilinčić — Podunavlje
Vaska Radulović — Lika i Dalmacija

Nadzorni odbor SDF-a nadzire zakonitost rada udruge, izvršavanje prava i obaveza organa te pravilnost materijalnog i financijskog poslovanja SDF-a.


Nadzorni odbor SDF-a

Goran Nogić — Zapadna Slavonija
Rajko Obradović — Lika i Dalmacija
Bojana Matijević — Banija i Kordun

Likvidator zastupa SDF u postupku likvidacije.


Likvidator

Dragica Skorupan — PGŽ