Јован Влаовић, нови извршни директор СДФ-а

Управни одбор Српског демократског форума је на сједници одржаној 22.07.2021. изабрао Јована Влаовића, магистра права из Даља, за новог извршног директора. Уз Јована Влаовића у Извршни одбор ушли су Васка Радуловић из Книна и Александар Илинчић из Даља.

Драгица Скорупан из Ријеке изабрана је за ликвидаторицу СДФ-а.

Након изборних скупштина у подружницама СДФ-а те изванредне изборне скупштине одржане 13.07.2021. у Липику, овиме је довршен процес избора нових чланова у тијела СДФ-а.