КАТА – школа за друштвени и политички развој жена

У 2023. години СДФ је завршио са организацијом своје прве Школе за друштвено-политички развој жена „Ката“. У оквиру 6 едукативних модула  30-ак жена добило је  увид у важна друштвена, политичка и феминистичка питања.

“Ката“ се бавила темама жена на тржишту рада, неплаћеним кућанским радом, неговатељским радом, репродуктивном правдом, феминизмом, политичким организирањем жена, насиљем, хисторијатом женских борби за равноправност, облицима активног деловања у различитим срединама и контекстима, умрежавањем, солидарношћу, те мањинским активизмом.

У склопу СДФ-ове школе КАТА одрађене су бројне радионице и покривене многе теме као што су феминизам, женски синдикализам, права жена у друштву, сексизам и његова медијска репрезентација, финанцирање и осмишљавање локалних пројеката, такођер и панел „Мањински активизам и деловање у локалној заједници“.

КАТА је створила велик број познанстава и међусобни контакти су остварени међу многим полазницима.