Нисмо конзервативнo удружење

Позивајући се на Закон о медијима, удружење Фемреволт обратила нам се са захтевом за исправком информације објављене 24. просинца 2021. у штампаном издању Наде, у тексту под насловом „Град за кућни рад“, ауторице Нине Чоловић. Текст Фемреволтовог захтева доносимо у наставку:

„У штампаном издању подлистка часописа Новости Нада (касније и на порталу и Фејсбук страници Новости), објављен је чланак Нине Чоловић под називом „Град за кућни рад“ у којем се спомиње удружење Фемреволт као „конзервативно“.

Фемреволт је „grassroots“ радикално-феминистичка организација и то марксистичког усмерења, тако да је наведена тврдња не само у потпуној супротности с нашим шестогодишњим деловањем уз и кроз левицу (Радничка фронта, Социјалистичка радничка партија Хрватске, Раднички глас, итд), те против конзервативних удружења попут оних „У име обитељи“, него је у супротности и с основним одредницама удружења како је описана у нашем Статуту:

„Фемреволт је радикално феминистичко удружење које окупља радикалне и сродне феминисткиње и друге жене с циљем едукације о и изградњи отпора сваком облику опресије и експлоатације. Фемреволт потчињавање и експлоатацију жена на темељу њиховог пола сматра историјском основом свих других експлоатацијских система, особито капитализма (…) Фемреволт тежи оснивању радикалне феминистичке странке која би имала за циљ предводити борбу за ослобођење жена и окупљање за радикалну друштвену промену спремних појединки и организација и то на подручју Републике Хрватске, бивше СФРЈ, па и шире.“

Још једном, ради истинитога информисања јавности, истичемо да је теза о Фемреволту као „конзервативном удружењу“ злонамерна и дезинформишућа чиме ауторица веројатно покушава дискредитовати прогресивну левичарску аргументацију и активизам нашег удружења везан уз тему чланка, а која је утемељена на теоријском систему покрета Wages for Housework.“

 

ПИШЕ: Фемреволт