Радне акције у јулу

У мјесецу јулу СДФ је организирао радне акције у Доњим Рогољима, славонском Бенковцу и Пакрацу.

У Рогољима и Бенковцу чистио се околиш око антифашистичких споменика, а у Пакрацу су започели радови на СДФ-овој кући у којој се некад пружала правна и друга помоћ локалном повратничком становништву.

У сурадњи с Архивом Срба у Хрватској почело се с извлачењем и сортирањем архивске грађе из СДФ-ове куће како би СДФ-ов архивски фонд био комплетиран и с временом доступан истраживачима.