Скупштина филијале Централна Хрватска

10. септембра 2021. СДФ-ова филијала Централна Хрватска је имала своју другу скупштину.

Седница је одржана у Доњој Стубици, недалеко Загреба, а главну реч је водила председница филијале, Емина Ђурашевић. Теме расправе су биле везане уз рад и напредовање филијале Централна Хрватска у будућем периоду. Међу члановима скупштине налазили су се извршни директор СДФ-а Јован Влаовић и члан управног одбора Милан Мамула.