Značaj Platforme e-Građani

Od 03. maja 2021. građanima je na raspolaganju novi portal e-Građani na kojem su usluge za građane i poslovne korisnike objedinjene na jednom mjestu. Portal mogu koristiti svi hrvatski državljani, digitalni nomadi i svi strani državljani s boravištem u RH.

U sistem e-Građani može se prijaviti putem 25 različitih vrsta vjerodajnica, a te mogućnosti iskoristilo je više od milijun i 360 hiljada korisnika.

Sistem nudi 95 različitih vrsta usluga u područjima obitelj i život, pravna država i sigurnost, odgoj i obrazovanje, promet i vozila, aktivno građanstvo, prava potrošača, financije i porezi, zdravlje, rad, poslovanje, stanovanje i okoliš te hrvatski branitelji. Broj usluga konstantno se povećava kako bi se modernizirala, pojednostavila i ubrzala komunikacija građana i javne uprave te izbjegli redovi na šalterima, čekanja i zastoji u komunikaciji.

Krajem 2021. (13. — 26.09.2021.) na popisu stanovništva svi e-Građani imat će mogućnost da sami popišu sebe i sve članove svojeg kućanstva koristeći upravo ovaj sistem. To će građanima omogućiti potpunu slobodu u izjašnjavanju oko pripadnosti bilo kojem svojem identitetu, potpunu privatnost te samostalno određivanje vremena kada će se popisati (unutar zakonom zadanog okvira).

Više informacija o uslugama koje nudi sistem e-Građani te o mogućnostima pristupanja istom možete pronaći na stranici gov.hr.