Srpski demokratski forum osnovan je 1991. godine u Lipiku kao koalicija prominentnih Srba čiji je zajednički cilj bio spriječiti rat i naći politička rješenja za srpsko-hrvatski konflikt i položaj Srba u Hrvatskoj.

Zaštita ljudskih prava, zaštita prava izbjeglica i povratnika, jačanje demokratizacije i međuetničke tolerancije bili su temelji djelovanja SDF-a u ranijem periodu.

Kao prvi oblik institucionaliziranog političkog i društvenog djelovanja Srba od devedesetih, SDF je jezgra iz koje su se razvijale druge institucije i organizacije Srba u Hrvatskoj. U svojim najboljim danima SDF je bio jedna od najvećih i najznačajnijih nevladinih organizacija u Hrvatskoj i regiji, ključni implementacijski partner USAID-u i UNHCR-u na programima repatrijacije i reintegracije izbjeglica te revitalizacije ratom stradalih područja.

SDF danas djeluje kao organizacija za jačanje i zaštitu manjinskih prava što je pretpostavka daljnje demokratizacije društva, platforma za omladinski i ženski aktivizam te veza između srpske zajednice i šire demokratske javnosti u ovim pitanjima ali i u inicijativama koje nisu nužno percipirane kao manjinske.

Statut Srpskog demokratskog foruma >