Srbi i popis stanovništva

U septembru i oktobru 2021. godine održat će se popis stanovništva Republike Hrvatske. Popisuju se fizičke osobe koje su državljani RH, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u RH te osobe koje u referentnom trenutku Popisa imaju boravište u RH.

Izjašnjavanje o pitanjima poput nacionalne i vjerske pripadnosti je slobodno i anonimno, a o rezultatima popisa ovisit će i mnoga prava koja ostvaruje srpska zajednica (dvojezičnost; pravo na zamjenika gradonačelnika, načelnika ili župana; pravo na predstavnike u vijećima i skupštinama i sl.).

Svatko ima pravo odabrati kako će se izjasniti, ali samo izjašnjavanje kao Srpkinja ili Srbin u smislu nacionalnosti garantira srpskoj zajednici zadržavanje navedenih kolektivnih prava, kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini.

Ostala pitanja vezana uz manjinske posebnosti su:
– materinski jezik: npr. srpski
– vjera: npr. pravoslavlje
– vjerska zajednica: npr. Srpska pravoslavna crkva

Nacionalne manjine imaju mogućnost pristupiti oglednom primjeru Popisnog upitnika na jeziku nacionalnih manjina (ukupno 21 jezik nacionalnih manjina) ali je odgovore u Popisnom upitniku potrebno davati na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Srpsko narodno vijeće, Zajedničko veće opština, SKD “Prosvjeta”, SPD “Privrednik” i Srpski demokratski forum sudionici su zajedničke akcije srpskih organizacija u Hrvatskoj u kojoj se građane nastoji informirati o načinima provedbe popisa stanovništva u Hrvatskoj te ih potaknuti i ohrabriti da se prilikom provedbe popisa slobodno izjasne o svojoj nacionalnoj, vjerskoj, jezičnoj, socijalnoj i svakoj drugoj pripadnosti.

Sve informacije o načinima uključivanja u provedbu popisa stanovništva, informacije o samom popisu te pomoć u slučaju nepravilnosti prilikom provedbe popisa mogu se dobiti na sljedećim adresama:

SNV 01 4886 368
ZVO 032 422 750
info@e-srbin.hr
www.e-srbin.hr
www.popis2021.hr